گردنبند

#گردنبند

وزن هر کدام حدود 3/300  

قیمت حدود 920,000  تومان

 

برای سفارش به کانال ما بپیوندید: 

 آدرس تلگرام zarshogallery@