گردنبند

#گردنبند

من بی تو نخواهم حیات
وزن 3/750
قیمت زرشو 600,000 تومان

برای سفارش به کانال ما بپیوندید:

 آدرس تلگرام zarshogallery@