گردنبند

پرواز را به خاطر بسپار

#گردنبند

وزن هر کدام حدود 2/5

قیمت هر کدام حدود 420,000 تومان

 

برای سفارش به کانال ما بپیوندید:

 آدرس تلگرام zarshogallery@